Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Rugtvedt (Skien, Vestfold og Telemark)
Dato:23.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring21.05.2021