Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
Dato:23.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) 
Fenofase:Blomstring23.05.2021


Art:Hvitsoleie (Ranunculus platanifolius) 
Fenofase:Blomstring23.05.2021


Art:Markjordbær (Fragaria vesca) 
Fenofase:Blomstring23.05.2021


Art:Myske (Galium odoratum) 
Fenofase:Blomstring23.05.2021


Art:Smalkjempe (Plantago lanceolata) 
Fenofase:Blomstring23.05.2021


Art:Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) 
Fenofase:Blomstring23.05.2021