Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:22.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bakkesoleie (Ranunculus acris) 
Fenofase:Blomstring21.05.2021