Resultater

Rapportør:Per Ole Lunden
Observatører:Per Ole Lunden
Område:Kinabyen, Brumunddal (Ringsaker, Innlandet)
Dato:22.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:Nes kirke Tingnes 
Fenofase:Ankomst21.05.2021