Resultater

Rapportør:Haukås skole
Observatører:Nicole
Område:Haukås (Bergen, Vestland)
Dato:20.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bier og humler (Apidae) 
Fenofase:Voksenstadiet20.05.2021


Art:Blåbær (Vaccinium myrtillus) 
Fenofase:Blomstring20.05.2021


Art:Bærlyngslekta (Vaccinium) 
Fenofase:Blomstring20.05.2021


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring20.05.2021


Art:Markjordbær (Fragaria vesca) 
Fenofase:Blomstring20.05.2021


Art:Nagleløvetann (Taraxacum unguilobum) 
Fenofase:Blomstring20.05.2021


Art:Okerkløver (Trifolium badium) 
Fenofase:Blomstring20.05.2021


Art:Småklengemaure (Galium spurium subsp. vaillantii) 
Fenofase:Blomstring20.05.2021


Art:Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) 
Fenofase:Blomstring20.05.2021