Resultater

Rapportør:Haukås skole
Område:Haukås skole (Bergen, Vestland)
Dato:20.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåbær (Vaccinium myrtillus) 
Fenofase:Blomstring20.05.2021


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring20.05.2021


Art:Markjordbær (Fragaria vesca) 
Fenofase:Blomstring20.05.2021


Art:Padde (Bufo bufo) 
Fenofase:Egg20.05.2021