Resultater

Rapportør:Haukås skole
Observatører:Melvin, Sindre og Thomas
Område:Haukås skole (Bergen, Vestland)
Dato:20.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engsoleie (Ranunculus acris subsp. acris) 
Merknad:gul 
Fenofase:Blomstring20.05.2021


Art:Humler (Bombus) 
Merknad:stor 
Fenofase:Voksenstadiet20.05.2021


Art:Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe) 
Fenofase:Voksenstadiet20.05.2021


Art:Øyenstikkere (Odonata) 
Merknad:liten 
Fenofase:Voksenstadiet20.05.2021