Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:18.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engsoleie (Ranunculus acris subsp. acris) 
Fenofase:Blomstring18.05.2021


Art:Rød jonsokblom (Silene dioica) 
Fenofase:Blomstring18.05.2021


Art:Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys) 
Fenofase:Blomstring18.05.2021


Art:Vassarve (Stellaria media) 
Fenofase:Blomstring18.05.2021