Resultater

Rapportør:Ketil Skommo
Observatører:Ketil Skommo
Område:Skomo (Brønnøy, Nordland)
Dato:15.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst15.05.2021


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Ankomst08.05.2021


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst14.04.2021


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst14.05.2021