Resultater

Rapportør:Per Ivar Høvring
Observatører:Per Ivar Høvring
Område:Myragutua 23 (Gjerdrum, Viken)
Dato:13.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst11.05.2021