Resultater

Rapportør:Erik Grette
Observatører:Erik Grette
Område:Rollag Boligfelt (Rollag, Viken)
Dato:10.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Munk (Sylvia atricapilla) 
Fenofase:Ankomst10.05.2021