Resultater

Rapportør:Lynghaug skole
Observatører:Anna og Solveig
Område:Lynghaug skole (Bergen, Vestland)
Dato:10.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)06.05.2021


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Blomstring06.05.2021


Art:Bringebærmåler (Mesoleuca albicillata) 
Fenofase:Voksenstadiet06.05.2021


Art:Furu (Pinus sylvestris) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)06.05.2021


Art:Furu (Pinus sylvestris) 
Fenofase:Blomstring06.05.2021


Art:Gran (Picea abies) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)07.04.2021


Art:Gran (Picea abies) 
Fenofase:Blomstring06.05.2021


Art:Gråmåke (Larus argentatus) 
Fenofase:Ankomst06.05.2021


Art:Gråmåke (Larus argentatus) 
Fenofase:Sang for første gang06.05.2021


Art:Gråmåke (Larus argentatus) 
Fenofase:Reirbygging06.05.2021


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet03.05.2021


Art:Hundegras (Dactylis glomerata) 
Fenofase:Blomstring06.05.2021


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring06.05.2021


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)06.05.2021


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring06.05.2021


Art:Skjære (Pica pica) 
Fenofase:Ankomst07.04.2021


Art:Skjære (Pica pica) 
Fenofase:Sang for første gang07.04.2021


Art:Skjære (Pica pica) 
Fenofase:Reirbygging06.05.2021


Art:Spisslønn (Acer platanoides) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)06.05.2021


Art:Spisslønn (Acer platanoides) 
Fenofase:Blomstring06.05.2021


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Fenofase:Ankomst05.03.2021


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Fenofase:Reirbygging06.04.2021