Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Lynghaug skole
Område:Lynghaug skole (Bergen, Vestland)
Dato:10.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)06.05.2021


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Blomstring06.05.2021


Art:Gjøkesyre (Oxalis acetosella) 
Fenofase:Blomstring06.05.2021


Art:Gran (Picea abies) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)06.05.2021


Art:Gran (Picea abies) 
Fenofase:Blomstring06.05.2021


Art:Gråmåke (Larus argentatus) 
Fenofase:Ankomst06.05.2021


Art:Hundegras (Dactylis glomerata) 
Fenofase:Blomstring06.05.2021


Art:Kråke (Corvus cornix) 
Fenofase:Ankomst06.05.2021


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring06.05.2021


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)06.05.2021


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring06.05.2021


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger06.05.2021


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Fenofase:Ankomst06.05.2021