Resultater

Rapportør:Rolf Eric Seljevold
Observatører:Rolf Eric Seljevold
Område:Flostrand (Rana, Nordland)
Dato:07.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst19.04.2021


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Fenofase:Ankomst09.04.2021


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst06.05.2021


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet17.04.2021


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst21.04.2021


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst20.04.2021


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst21.04.2021


Art:Snøspurv (Plectrophenax nivalis) 
Fenofase:Ankomst21.04.2021