Resultater

Rapportør:Haukås skole
Observatører:~Maia~
Område:Haukås skole (Bergen, Vestland)
Dato:06.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kløverslekta (Trifolium) 
Fenofase:Blomstring06.05.2021


Art:Lyngfamilien (Ericaceae) 
Fenofase:Blomstring06.05.2021


Art:Spurvefamilien (Passeridae) 
Fenofase:Ankomst06.05.2021


Art:Stemorsblom (Viola tricolor) 
Fenofase:Blomstring06.05.2021