Resultater

Rapportør:Rolf Lennart Sætermo
Observatører:Rolf Lennart Sætermo
Område:Sætermo (Rana, Nordland)
Dato:06.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst06.05.2021


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst06.05.2021


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Sang for første gang06.05.2021


Art:Tårnfalk (Falco tinnunculus) 
Fenofase:Ankomst05.05.2021