Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:05.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring05.05.2021


Art:Bjørneskjegg (Trichophorum cespitosum) 
Fenofase:Blomstring04.05.2021


Art:Blåbær (Vaccinium myrtillus) 
Fenofase:Blomstring04.05.2021


Art:Blåfjær (Polygala vulgaris) 
Fenofase:Blomstring05.05.2021


Art:Nyresoleie (Ranunculus auricomus) 
Fenofase:Blomstring05.05.2021