Resultater

Rapportør:Olaug Heier
Observatører:Olaug Heier
Område:bebygd boligområde (Lunner, Viken)
Dato:04.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Knoppsvane (Cygnus olor) 
Merknad:Trompetsang over ohrentjern mot randsfjorden. 
Fenofase:Ankomst23.03.2021