Resultater

Rapportør:Olaug Heier
Observatører:Olaug Heier
Område:bebygd boligområde (Lunner, Viken)
Dato:04.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst28.03.2021