Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:04.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Dauvnesle (Lamium album) 
Fenofase:Blomstring03.05.2021