Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Sildpollen (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:02.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Merknad:Dagfinn 
Fenofase:Ankomst01.05.2021