Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Lappland (Åmot, Innlandet)
Dato:01.05.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) 
Merknad:1 
Fenofase:Ankomst30.04.2021


Art:Snøklokke (Galanthus nivalis) 
Fenofase:Blomstring30.04.2021