Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:30.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bakkeveronika (Veronica arvensis) 
Fenofase:Blomstring28.04.2021


Art:Engforglemmegei (Myosotis scorpioides) 
Fenofase:Blomstring28.04.2021


Art:Marianøkleblom (Primula veris) 
Fenofase:Blomstring28.04.2021


Art:Markjordbær (Fragaria vesca) 
Fenofase:Blomstring28.04.2021