Resultater

Rapportør:Paal-Magnus Solvang
Observatører:Paal-Magnus Solvang
Område:Nes-halvøya (Lødingen, Nordland)
Dato:30.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Sjøorre (Melanitta fusca) 
Merknad:12 stk. på søjen utenfor Nes-halvøya 
Fenofase:Ankomst30.04.2021


Art:Svartand (Melanitta nigra) 
Merknad:23 stk. obs. på havet utenfor Nes.halvøya 
Fenofase:Ankomst30.04.2021