Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Marit Hansen
Observatører:Marit Hansen
Område:Lines (Åfjord, Trøndelag)
Dato:29.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)17.04.2021


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst26.04.2021


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet18.04.2021


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst19.04.2021