Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:26.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Merknad:Kan overvintre, men ganske sikkert ein trekkfugl. 
Fenofase:Ankomst26.04.2021


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring26.04.2021


Art:Måltrost (Turdus philomelos) 
Fenofase:Sang for første gang24.04.2021


Art:Nøkleblomslekta (Primula) 
Fenofase:Blomstring24.04.2021


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Merknad:Tre individ på dyrka mark 100 moh. 
Fenofase:Ankomst26.04.2021


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Sang for første gang24.04.2021