Resultater

Rapportør:Hadsel videregående skole/Stokmarknes
Område:Taen (Hadsel, Nordland)
Dato:26.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:i fjæra på et berg 
Fenofase:Ankomst16.04.2021