Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:24.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gravmyrt (Vinca minor) 
Fenofase:Blomstring19.04.2021


Art:Hvit c (Polygonia c-album) 
Fenofase:Voksenstadiet19.04.2021


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst17.04.2021


Art:Vårkål (Ranunculus ficaria) 
Fenofase:Blomstring15.04.2021