Resultater

Rapportør:Per Ivar Høvring
Observatører:Per Ivar Høvring
Område:Rudsbakka (Gjerdrum, Viken)
Dato:22.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Merknad:flere sett her + i områdene rundt 
Fenofase:Ankomst22.04.2021