Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:20.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)20.04.2021


Art:Hassel (Corylus avellana) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)20.04.2021


Art:Stålorm (Anguis fragilis) 
Fenofase:Første observasjon20.04.2021


Art:Svartskogsnegl (Arion ater) 
Fenofase:Første observasjon20.04.2021