Resultater

Rapportør:Betsy I. Engly Braseth
Observatører:Betsy I. Engly Braseth
Område:Engly, Nedre Utgård (Hvaler, Viken)
Dato:18.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring12.04.2021


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet17.04.2021


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring17.04.2021


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst03.04.2021


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring05.04.2021


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst01.04.2021