Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Dragavika (Tysvær, Rogaland)
Dato:17.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:3 eks observert av Ella Fossum 
Fenofase:Ankomst15.04.2021