Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:16.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Merknad:I reir kassen 
Fenofase:Ankomst15.04.2021