Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:15.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Buttsnutefrosk (Rana temporaria) 
Fenofase:Larver14.04.2021


Art:Dagpåfugløye (Aglais io) 
Fenofase:Voksenstadiet15.04.2021


Art:Europalerk (Larix decidua) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)15.04.2021


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger09.04.2021


Art:Sitronsommerfugl (Gonepteryx rhamni) 
Fenofase:Voksenstadiet15.04.2021