Resultater

Rapportør:Jan Egil Steen
Observatører:Jan Egil Steen
Område:Veslerusti (Sel, Innlandet)
Dato:14.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring12.04.2021


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet12.04.2021


Art:Laksand (Mergus merganser) 
Fenofase:Ankomst03.04.2021


Art:Sangsvane (Cygnus cygnus) 
Fenofase:Ankomst01.04.2021


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst10.04.2021