Resultater

Rapportør:Øivind Jervan
Observatører:Øivind Jervan
Område:Alby gate 33 (Moss, Viken)
Dato:13.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Merknad:En fugl obsertvert på gressplen 
Fenofase:Ankomst13.04.2021