Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Sildpollen (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:08.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Merknad:Dagfinn såg den i dag 
Fenofase:Ankomst08.04.2021