Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Herøya (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:06.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Skogkarse (Cardamine flexuosa) 
Fenofase:Blomstring06.04.2021


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst06.04.2021


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang06.04.2021