Resultater

Rapportør:Tylldalen skole
Observatører:Tiril Brelin
Område:Tylldalen (Tynset, Innlandet)
Dato:06.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) 
Merknad:Flyr i flokk over Tylldalen 
Fenofase:Ankomst03.04.2021