Resultater

Rapportør:Olden Ottar
Observatører:Olden Ottar
Område:Elgtråkket (Ringsaker, Innlandet)
Dato:04.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring01.04.2021


Art:Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) 
Fenofase:Ankomst31.03.2021


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst25.03.2021


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Sang for første gang25.03.2021


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst31.03.2021


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Sang for første gang31.03.2021


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst24.03.2021