Resultater

Rapportør:Kari Johanne Todal
Observatører:Kari Johanne Todal
Område:Batnfjordelva (Gjemnes, Møre og Romsdal)
Dato:04.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fossekall (Cinclus cinclus) 
Antall:2 
Fenofase:Ankomst11.03.2021


Art:Kvinand (Bucephala clangula) 
Antall:2 
Fenofase:Ankomst11.03.2021