Resultater

Rapportør:Kari Johanne Todal
Observatører:Kari Johanne Todal
Område:Teistholmbukta (Aukra, Møre og Romsdal)
Dato:04.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Mink (Neovison vison) 
Antall:1 
Merknad:Heldigvis lenge mellom hver observasjon av denne krabaten 
Fenofase:Første observasjon14.03.2021


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Antall:3 
Fenofase:Ankomst14.03.2021