Resultater

Rapportør:Paal-Magnus Solvang
Observatører:Paal-Magnus Solvang
Område:Flagghaugen (Lødingen, Nordland)
Dato:04.04.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:Det faste paret ankommet, i dag 4 april kom 10 nye, dem blei jaget bort av "gamlingene" 
Fenofase:Ankomst10.03.2021