Resultater

Rapportør:Geir Stian Vrålstad
Observatører:Geir Stian Vrålstad
Område:Hola (Lindesnes, Agder)
Dato:31.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst30.03.2021


Art:Kvinand (Bucephala clangula) 
Fenofase:Ankomst30.03.2021


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Fenofase:Ankomst30.03.2021


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Sang for første gang24.03.2021