Resultater

Rapportør:Paal-Magnus Solvang
Observatører:Paal-Magnus Solvang
Område:Tjeldnes (Tjeldsund, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:30.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gravand (Tadorna tadorna) 
Merknad:4 stk. 2 par 
Fenofase:Ankomst10.03.2021


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:En flokk på 41 fugler  
Fenofase:Ankomst24.03.2021