Resultater

Rapportør:Liv Britt Talstad
Observatører:Liv Britt Talstad
Område:Langvatnet (Hustadvika, Møre og Romsdal)
Dato:29.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kvinand (Bucephala clangula) 
Merknad:Eit par. Ankomstdato er tidligsre enn notert. 
Fenofase:Ankomst28.03.2021


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Merknad:Eit stokkandpar. Tidligare ankomst, men dato vart ikkje notert då. 
Fenofase:Ankomst28.03.2021