Resultater

Rapportør:Per Ole Lunden
Observatører:Per Ole Lunden
Område:Kinabyen, Brumunddal (Ringsaker, Innlandet)
Dato:28.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gås (Anatidae sp.) 
Merknad:Flokk1400. og 2000 
Fenofase:Ankomst24.03.2021


Art:Gås (Anatidae sp.) 
Fenofase:Sang for første gang24.03.2021