Resultater

Rapportør:elin sissener
Observatører:elin sissener
Område:galliåsen (Arendal, Agder)
Dato:28.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst28.03.2021


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring23.03.2021


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet24.03.2021


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst14.03.2021