Resultater

Rapportør:Åse Marit Skjølås
Observatører:Åse Marit Skjølås
Område:Gardløs (Vestre Toten, Innlandet)
Dato:28.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst28.03.2021


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Sang for første gang28.03.2021


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst28.03.2021


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Sang for første gang28.03.2021