Resultater

Rapportør:Halvard Holst-Olsen
Observatører:Halvard Holst-Olsen
Område:Vassdalsfjæra (Loppa, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:26.03.2021
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst26.03.2021


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang26.03.2021